Final Fantasy 14

Hironobu Sakaguchi ผู้สร้าง Final Fantasy 7 กล่าวเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าเขาเชื่อว่าความสำเร็จของเกมนี้ต้องขอบคุณเทคโนโลยีของ PlayStation Sakaguchi เพิ่งเข้าร่วมในการประชุม Monaco Anime Game International Conferences 2023 และสะท้อนให้เห็นว่าผู้สร้างชาวญี่ปุ่นต้องปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐานของตะวันตกอย่างไร Final Fantasy 7 เปิดตัวบน PlayStation ในปี

Read More